VÅRA EXPERTOMRÅDEN

Vi agerar som ombud för enskilda individer och företag inom flera olika rättsområden, ger en personlig service samt en tvärvetenskaplig rådgivning.

 • Offentlig rätt >

  • Allmän rådgivning till enskilda individer och företag
  • Deklarera och betala alla slags skatter både på statlig, mellanstatlig och regional nivå.
  • Hjälp vid skatteinspektioner, göra överklaganden samt krav gällande enligt gällande administrativa myndighetsförfaranden.

   

   

 • Arv och testamente >

  • Allmän rådgivning med avseende på arvsrätt.
  • Utforma och se över testamenten på spanska och engelska.
  • Genomföra arvsskiften
  • Deklarera arv- och gåvoskatt.
  • Tillhandahålla service hos notarien
 • Fastighetsrätt och stadsplanering >

  Överlåtelser och uthyrning av all slags fast egendom:

  Utforma och kontrollera köpekontrakt och avtal om köperätt.

  • Utforma och kontrollera hyresavtal.
  • Utforma och kontrollera handpenningsavtal.
  • Utforma och kontrollera avtal om byteshandel.
  • Utfärda notariella fullmakter, korrigera notariella handlingar.
  • Gernomföra rättslig utredning av äganderätten till fastighet, undersöka vilka rättigheter och belastningar som finns avseende fastigheter.
  • Upprätta privata serviceavtal hos myndigheter samt skriva in notariella handlingar hos fastighetsregistret.
  • Tillhandahålla service hos notarien.

   

   

  Juridisk rådgivning till entreprenörer, mäklarföretag samt både till spanska och icke-spanska byggföretag:

  • Rättsutredningar avseende förfaranden vid stadsbyggnadsprojekt både på statlig, mellanstatlig och kommunal nivå.
  • Bistå med juridisk rådgivning under hela förfarandet, from tidspunkten innan tomten köpts, under hela byggprojektets gång fram till tillträdesdagen, då besittning till den klara produkten överlämnas till köparen.
  • Utforma och se igenom alla slags notariella handlingar, som krävs i syfte att genomföra byggprojekt.
 • Företagsrätt och handelsrätt >

  • Starta företag av alla slag fram till dess inskrivning på handelsregistret.
  • Utforma och ge rådgivning avseende innehållet i företagsstadgarna.
  • Rådgivning vid köp av andelar och aktier och av bolag av annat slag.
  • Rättsliga utredningar om företag av olika slag.
  • Sammanslagningar och uppköp.
  • Utforma och se över distributionsavtal, agentavtal och avtal om ersättning till agent och franchise.
  • Bokföring.
  • Deklarera företagsskatter.
  • Tillhandahålla service hos notarien

 • Skatter>

  • Allmän rådgivning till enskilda individer och företag
  • Deklarera och betala alla slags skatter både på statlig, mellanstatlig och regional nivå.
  • Hjälp vid skatteinspektioner, göra överklaganden samt krav gällande enligt gällande administrativa myndighetsförfaranden.

   

MEDIO Y HEREDIA

ABOGADOS

X

MEDIO Y HEREDIA

ABOGADOS

Bulevar Alfonso de Hohenlohe.

Edificio Milla de Oro. Oficinas 4 y 5.

20602, Marbella

Terms and Conditions |  Cookies

 Privacy Policy

Bulevar Alfonso de Hohenlohe

Edificio Milla de Oro

1ª Pta. Oficinas 4 y 5

29602 Marbella

 

Tel: +34 952 77 86 44

Fax: +34 952 82 17 10

E: abogados@medioyheredia.com